1- آیا در شرایط شیوع کرونا لازم است از مصرف غذاهای خاصی اجتناب شود؟ 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.