بهترین نوشیدنی جهت رفع تشنگی در شرایط گرما آب است . نوشیدنی های شیرین و یا ابمیوه های صنعتی به علت دارا بودن شکر توصیه نمی شوند چون شکر می‌تواند در تضعیف سیستم ایمنی نقش داشته باشد. در زمینه تغذیه و کرونا شواهد زیادی وجود ندارد اما در حیطه دریافت‌های غذایی و عملکرد سیستم ایمنی مطرح شده است که جهت بهبود عملکرد سیستم ایمنی از مصرف زیاد شکر و نوشیدنی های شیرین شده با شکر و ابمیوه های صنعتی که شکر افزوده دارد پرهیز شود. 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.