در حوزه ارتباط دریافت‌های غذایی و بیماری کوید ۱۹ مطالب بسیار محدود است اما شواهد در زمینه دریافت‌های غذایی و سیستم ایمنی نشان دهنده نقش آهن در تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی است. لذا با توجه به اینکه بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به بیماری داشته باشد در این شرایط توجه به دریافت غذاهای حاوی آهن اهمیت می یابد. لذا استفاده از مقادیر متعادل گوشتها و تخم مرغ و مرغ و حبوبات بهمراه منابع ویتامین ث در رژیم غذایی در این دوران حایز اهمیت است.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.