تقویم آموزشی

قابل توجه دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران

تقويم آموزشی نيمسال اول سال تحصيلی 93-1392

 

نيمسال اول -93 1392( 17 هفته)

 

زمان ثبت نام وانتخاب واحد: از شنبه 16/60/92 لغايت چهارشنبه 20/06/92

شروع كلاسها: از شنبه مورخ 23/06/92

زمان حذف واضافه برای دو درس نظری: از شنبه 06/07/92 لغايت چهارشنبه 10/07/92

زمان حذف اضطراری برای يك درس نظري: از شنبه 16/09/92 لغايت چهارشنبه 20/09/92

پايان كلاسها: پنج شنبه 19/10/92

زمان برگزاری امتحانات: از شنبه 21/10/92 لغايت پنج شنبه 03/11/92

بازه زمانی ثبت موقت ونهايی نمرات : از دوشنبه 23/10/92 لغايت چهارشنبه 23/11/92

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.