تأسيـس دفتـر ارتباط با دانـش آمـوخـتگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران با قدمتی حدود 80 سال از زمان تاسیس دانشکده پزشکی و بیش از 150 سال از زمان تاسیس دارالفنون افتخار دارد که به عنوان اولین مرکز علمی برای تربيت نيروي متخصص در رشته‌هاي مختلف پزشكي به فعالیت مشغول است. دانش آموختگان اين دانشگاهِ بزرگ، در اقصي نقاط دنيا در مراكز علمي و درماني بزرگ و كوچك جهان مشغول كار و فعاليت هستند. بسياري از آنها در طول زندگي شغلي و تخصصي خود منشأ اثرات قابل توجهي بوده و هستند و ارتباط آنها با دانشگاه و بهره مندی از پتانسیل های علمی و فرهنگی آنان می تواند در ارتقای علمی دانشگاه موثر باشد.  باتوجه به قدمت و آمار بالای تعداد دانش آموختگان دانشگاه، وجود دفتری برای ایجاد این ارتباط و حفظ همیشگی آن برای همکاری علمی احساس می شد. اكثر دانشگاه‏هاي معتبر دنيا سامانه‏هاي بزرگي را براي تحقق اين امر بوجود آورده‏اند و از تجربيات ارزندة بسیاری از دانش آموختگان خود استفاده کرده و دانش آموختگان دانشگاه‏ها نيز با انگيزه‏هاي مختلف از اين امر استقبال كرده و مي‏كنند. تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران نیز در حقيقت به منظور ايجاد ارتباط مستمر و مؤثر با دانش آموختگان  دانشگاه در دستور کار هیئت رئیسه دانشگاه در سال 1384قرار گرفت. دفتر دانش آموختگان دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در سال 92 کار خود را آغاز نمود.
تاریخچه:
در جلسه هم انديشي هيات رييسه دانشگاه با صاحبنظران مسايل دانشگاه كه در تاريخ 9/11/84  در محل موزة ملي تاريخ علوم پزشكي برگزار شد، مسايل مختلف دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات متعددي اتخاذ شد. يكي از اين تصميمات تأسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان بود.  پس از تصويب در شوراي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 85، طبق بند 35 بيست و سومين نشست هيات امناء دانشگاه  مورخ 25/6/85 با تأسيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه موافقت بعمل آمد.
 براي تأسيس اين دفتر مذاكرات زيادي صورت گرفت. مدل‌هاي بين المللي متعددي از Alumni ‌ هاي دانشگاه‌هاي مختلف مطالعه شد. دانشگاه‌هايي مثل هاروارد، استنفورد، كالج سلطنتي لندن، دانشگاه‌هاي داخلي مثل دانشگاه صنعتي‌شريف، دانشكده فني دانشگاه تهران، بعضي دبيرستان‌هاي قديمي و معتبر ايراني و .... و درنهايت مدلي كه بيشترين شباهت به مدل Alumni هاروارد را دارد، مورد پذيرش همكاران و صاحب نظران امر قرار گرفت.
       در اين مدل دانشگاه دفتري دارد تحت عنوان دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه و اين دفتر از امكاناتي نظير يك مجموعة اداري و دبيرخانه، سايت، امكان برقراري ارتباط تلفني، ارتباطات Online و .... برخوردار است. اين دفتر در دانشگاه علوم پزشكي تهران با نام دفتر ارتباط با دانش آموختگان نام گذاري شد و پس از آن در تمامي دانشكده‌هاي تحت پوشش دانشگاه نيز دفاتر ارتباط با دانش آموختگان تاسيس و پس از تعيين نمايندگان مربوطه همكاري خود را با دفتر مركزي آغاز كردند.
گروه‌هاي فارغ التحصيل شده از دانشكده‌هاي تحت پوشش نيز كانون‌هاي اين دفتر را تشكيل مي‌دهند كه مي توانند با دفتر مركزي و دفتر ارتباط بادانش آموختگان دانشكده مربوطه ارتباط داشته باشند. به عنوان مثال ورودي هر سال دانشكده پزشكي به عنوان يك كانون محسوب خواهند شد كه در حال حاضر نيز كانون‌هايي از دانشكده پزشكي با اين دفتر همكاري داشته و برنامه‌هايي را مشترك برگزار كرده اند. البته در دانشكده‌هاي ديگر تعريف تشكيل كانون تفاوت خواهد داشت براي دانشكده هايي كه رشته هاي متعددي دارند فارغ‌التحصيلان هر رشته براي خود در يك دهه يك كانون خواهند داشت و فعال‌ترين عضو از فارغ التحصيلان آن دهه نيز به عنوان نماينده كانون انتخاب خواهد شد.
ارتباط كانون‌ها با دفتر ارتباط با دانش آموختگان بدين صورت است كه در جلسات فصلي كه با عنوان اتاق فكر يا جلسه همفكري با نمايندگان كانون ها برگزار مي شود  از فعال‌ترين آنها دعوت و از نظرات آنها براي پيشبرد اهداف و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي جديد استفاده مي‌شود. به اين ترتيب دانشگاه در عين برقراري ارتباط با دانش‌آموختگان خود به سلايق، علايق و تمايلات آنها احترام خواهد گذاشت. چنانچه اين كانون‌هاي فرعي سايتي داشته باشند با سايت دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان لينك خواهند شد و نيز با روش‌هاي ديگر رابطه با دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان را توسعه مي‌دهند. البته در طراحي سايت دفتر ارتباط با دانش آموختگان علاوه بر سايت هاي دانشكده هاي تحت پوشش امكان ايجاد سايت‌هاي فرعي براي هريك از كانون‌هاي متقاضي فراهم شده است و نمايندگان كانون‌ها مي توانند با مراجعه به دفتر ارتباط با نسبت به ثبت نام و دريافت فضاي اختصاصي در دامنه سايت دانش آموختگان و همچنين سايت مخصوص به كانون خود اقدام نمايند.
علاوه بر سايت، بانك اطلاعاتي مربوط به تمامي فارغ التحصيلان دانشگاه گردآوري شده و سامانه ثبت نام و تكميل مشخصات اين افراد در سايت اين دفتر برقرار شده است و دانش آموختگان مي‌توانند با مراجعه به سايت و ورود به قسمت ثبت نام پس از يافتن نام خود در فهرست دانشكده محل تحصيل، نسبت به تكميل اطلاعات خود اقدام نمايند. لازم به توضيح است كه پس از ثبت نام و عضويت در دفتر ارتباط با دانش آموختگان است كه افراد مي توانند از امكانات اين دفتر بهره‌مند شوند.
اهداف:
 براي هر دانش آموخته‏اي بسيار لذت بخش است كه بتواند سال‏ها پس از فارغ‏التحصيلي از دانشگاه محل تحصيل خود به دانشگاه مراجعه نمايد و با دوستان و همكلاسي‏هاي قديمي خود ارتباط برقرار نمايد. انگيزه‏هاي عاطفي، انگيزه‏هاي علمي و آموزشي برنامه‏هاي تفريحي، برنامه‏هاي ورزشي، مسافرت‏ها، برنامه‏هاي ادبي و شعر، كارهاي مشترك اقتصادي، تشكيل انجمن‏ها و كانون‏هاي متعدد همه و همه از جمله انگيزه‏ها و اهدافي است كه مي‏تواند دانش آموختگان يك دانشگاه را در كنار يكديگر قرار دهد و از تجمع آنان فوايد زيادي را هم براي دانشگاه و هم براي افراد تأمين نمايد.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران برآن است تا با گردهم آوردن دانش آموختگان اين دانشگاه بزرگ كشور كه با سابقه‌ترين و بزرگترين مركز آموزش و تربيت متخصصان رشته‌هاي مختلف پزشكي در كشور است بتواند از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان براي اهداف مختلفي استفاده كند. اعتلا و ارتقاء جايگاه دانشگاه درصدر اين اهداف قرار دارد. دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌تواند و بايد از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود كه بعضي از آنها در معتبرترين مراكز علمي و تخصصي دنيا مشغول به كار و فعاليت‌اند بهرة بيشتري ببرد.
ايجاد ارتباط علمي قوي‌تر و گسترده‌تر با دنيا و تعامل با مراكز معتبر علمي جهان از طريق افراد مؤثري كه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده و هم اكنون در آن مراكز داراي موقعيت ممتاز و مؤثري هستند زمينه مشابهي براي بهره مندي دانشگاه از اين تعامل است. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران مي تواند چنين مهمي را تحقق دهد. از جمله اهداف ديگر تشكيل اين دفتر مي‌توان به ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقا علمي و تكميل دانش و تجربة تخصصي اعضاء اشاره كرد. ايجاد كتابخانه، سايت علمي، برگزاري همايش‌هاي آموزشي، صنفي، فرهنگي و . . . از ديگر فعاليت هايي است كه اين دفتر مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره‏مندي دانشگاه و دانش آموختگان آن كمك نمايد. همچنين اراية تسهيلات رفاهي و اجتماعي از ديگر اهداف اين دفتر است. ايجاد باشگاه ويژه دانش آموختگان با بهره مندي از مراكز تفريحي، ورزشي، خدماتي، هتل ها و . . . از اين قبيل فعاليت‏هاست. باتوجه به مطالب يادشده، دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به تأسيس دفتر دانش آموختگان اين دانشگاه اقدام كرده است.

فعالیت ها:
بدنبال تصويب تشكيل اين دفتر از سوي رياست دانشگاه  دكتر بهادري به سمت رياست این دفتر تعيين و  اين دفتر با هدف برقراري ارتباط دوجانبه با فارغ‌التحصيلان دانشگاه برنامه‌هايي را به اجرا در آورده است. برگزاری کنگره سالانه علمی با هدف تجلیل از مقام استاد یلدا و با محوریت ارایه تازه ترین دستاوردهای دانش پزشکی برای 4 سال متوالی، تقدیر از محققین برجسته پیشکسوت و جوان از داخل و خارج از کشور به منظور تقدیر از مقام عالم و ایجاد انگیزه برای محققین جوان، برپايي گردهمايي فارغ‌التحصيلان ورودي سال‌هاي مختلف دانشگاه با حضور رييس دفتر و ديگر مسئولان دانشگاه، برگزاری تورهای دانشکده گردی برای دانش آموختگان پیشکسوت، برگزاری جشن یکپارچه فارغ التحصیلی سالانه برای تمام دانش آموختگان دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دکترای تخصصی، همكاري در اجرا و برگزاري مراسم فارغ التحصيلي دانشحويان دانشكده‌هاي تحت پوشش، برگزاري جلسات آموزشي با امتياز بازآموزي، برگزاري تورهاي تفريحي براي دانش آموختگان بهمراه خانواده‌هاي آنان، همکاری با بنیادهای علمی داخل و خارج از کشور، ايجاد امكان ثبت نام از دانش آموختگان به منظور تهيه بانك اطلاعاتي مشتمل بر اطلاعات اين افراد، طراحي سايت دفتر ارتباط با دانش آموختگان و ايجاد امكان ارتباط الكترونيك، تبديل ايميل دانشجويان با ايميل فارغ التحصيلي دانشجويان در هنگام فارغ التحصيلي، تهیه و تولید نشریات الکترونیک و ارسال برای تمامی دانش آموختگان عضو این دفتر، صدور کارت دانش آموختگی، جذب کمکهای مالی و معنوی دانش آموختگان و ... ازجمله مهمترين اقدامات اين دفتر است كه بسياري از اين فعاليت‌ها با موفقیت بسیار انجام شده است.
آدرس:
هم اكنون اين دفتر در ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع خيابان قدس ابتداي خيابان طالقاني ساختمان شماره 2 دانشگاه، طبقه اول با امكانات تقريبا مناسبي كه دارد آماده پاسخگويي به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران است. پست الكترونيكي به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   تلفن: 66418088-66415728 و نمابر:66495949 آمادة پذيرش نظرات اعضاء محترم است. به نظر مي‌رسد چنين سامانه‌اي در حال حاضر از استقبال خوبي برخوردار شده و بسياري از  دانش‌آموختگان در اين سامانه جايي براي خود و همكاران خود جستجو خواهند كرد. اميدواريم اين مسير كه در ابتداي آن با مشكلات سليقه‌اي بسيار زيادي روبرو بوديم بتواند ما را به سوي هدف مقدسي كه داشتيم رهنمون سازد. هدفي كه در آن هم دانش‌آموختگان از نعمت محيط دانشگاه بهره‌مند شوند و هم دانشگاه با تكيه برانرژي و توان دانش آموختگان خود، مسير ارتقاء ر  ا سريعتر طي نمايد.

جهت دریافت فرم ثبت نام در دفتر دانش آموختگان اینجا کلیک کنید

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.