دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه  ورودی 981  (ترم اول)- روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
98/10/21 شنبه تغذیه پیشرفته1 زیرهمکف  9:00
98/10/22 یکشنبه - -  -
98/10/23 دوشنبه

 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته/

رژیم درمانی1

2

1

9:00

9:00

98/10/24 سه شنبه اصول تنظیم برنامه های غذایی 1 9:00
98/10/25 چهارشنبه روش های آمار زیستی

زیرهمکف

9:00

98/10/26 پنج شنبه -  -  -
98/10/27 جمعه - -  -  
98/10/28 شنبه زبان اختصاصی پیشرفته زیرهمکف 11:00
98/10/29 یکشنبه تغذیه اساسی 2 1 9:00
98/10/30 دوشنبه پاتوفیزیولوژی 6

11:00 

98/11/01 سه شنبه سیستم های اطلاع رسانی زیر همکف 9:00
98/11/02 چهارشنبه

برنامه ریزی غذا و تغذیه

4

9:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.