دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه  (ترم سوم وبالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز  نام درس شماره کلاس  ساعت امتحان 

 98/10/21

شنبه - - -
98/10/22  یکشنبه  - -
 98/10/23 دوشنبه مباحث جاری تغذیه 5 9:00
98/10/24 سه شنبه - - -

98/10/25

چهارشنبه

روش های آمار زیستی

زیرهمکف

9:00

98/10/26 پنج شنبه - - -
98/10/27 جمعه - - -
98/10/28 شنبه زبان اختصاصی پیشرفته 6 11:00
98/10/29 یکشنبه - - -

98/10/30

دوشنبه

پاتوفیزیولوژی

6

11:00

98/11/01 سه شنبه -

-

-

98/11/02 چهارشنبه برنامه ریزی غذا و تغذیه

4

9:00

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.