دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 دانشجويان كارشناسي ارشد تغذیه بالینی   ورودی 981  (ترم اول)

 تاریخ

 روز   نام درس  شماره کلاس ساعت امتحان
 98/10/21 شنبه فارماکولوژی 2 9:00
98/10/22 یکشنبه  - - -
98/10/23 دوشنبه  پاتوفیزیولوژی بیماری های کلیه 4 11:00
  98/10/24 سه شنبه - - -
98/10/25 چهارشنبه آمار حیاتی پیشرفته مرکز کامپیوتر 9:00
98/10/26 پنج شنبه - - -
98/10/27 جمعه - - -
98/10/28 شنبه پاتوفیزیولوژی بیماری های دستگاه گوارش 2 9:00
98/10/29 یکشنبه تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 1 5 9:00
98/10/30 دوشنبه - - -
98/11/01 سه شنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی زیر همکف 9:00
98/11/02 چهارشنبه اصول آموزش و مشاوره تغذیه 2 9:00

 

*برنامه امتحانی غیرقابل تغییر است.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.