دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98 دانشجويان دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه  (ترم سوم و بالاتر)-روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
98/10/21 شنبه برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای 6 11:00
98/10/22 یکشنبه - - -
98/10/23 دوشنبه کهاد - -
98/10/24 سه شنبه - - -
98/10/25 چهارشنبه - - -
98/10/26 پنج شنبه -  -  -
98/10/27 جمعه - - -
98/10/28 شنبه - - -
98/10/29 یکشنبه - - -
98/10/30 دوشنبه - - -
98/11/01 سه شنبه - - -
98/11/02 چهارشنبه - -

*برنامه امتحانی غیرقابل تغییر است.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.