برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته تغذیه در بحران

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه- روزانه و شهریه پردازی-  (ترم سوم و بالاتر)

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/10/23 شنبه غذا و تغذیه در شرایط بحران و عادی 4  11:00
96/10/24 یکشنبه - -  -
96/10/25 دوشنبه کنترل کیفیت مواد غذایی 4 11:00
96/10/26 سه شنبه - - -
96/10/27 چهارشنبه مدیریت بحران

زیرهمکف

11:00

96/10/28 پنج شنبه -  -  -
96/10/29 جمعه - -  -  
96/10/30 شنبه فناوری و فرمولاسیون جیره های خاص غذایی زیرهمکف 11:00
96/10/01 یکشنبه - - -
96/10/02 دوشنبه فیزیولوژی فعالیت جسمانی 1

11:00 

96/10/03 سه شنبه - - -
96/10/04 چهارشنبه

تغذیه پیشرفته

4

11:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.