برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه- روزانه و شهریه پرداز- ورودی 961 (ترم اول)

 

تاريخ روز  نام درس شماره کلاس  ساعت امتحان 
 96/10/23  شنبه   تغذیه پیشرفته 1 4 9:00
96/10/24  یکشنبه - -
 96/10/25  دوشنبه  فیزیولوژی تغذیه پیشرفته  4 9:00
96/10/26 سه شنبه - - -

96/10/27

 

چهارشنبه

 

رژیم درمانی1

  برنامه ریزی غذا و تغذیه

1

1

9:00

11:00

96/10/28 پنج شنبه - - -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه روش های آمار زیستی 4 9:00
96/11/01 یکشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 4 9:00

96/11/02

 

دوشنبه

 

زبان اختصاصی پیشرفته

اصول تنظیم برنامه های غذایی

4

6

9:00

11:00

96/11/03 سه شنبه - - -

96/11/04

 

چهارشنبه

 

پاتو فیزیولوژی

تغذیه اساسی 2

1

4

9:00

11:00


دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه  (ترم سوم وبالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

 

تاريخ

روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/10/23 شنبه مباحث جاری تغذیه زیر همکف 11:00
96/10/24 یکشنبه -  -  -
96/10/25 دوشنبه فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 4 9:00
96/10/26 سه شنبه - - -
96/10/27 چهارشنبه

برنامه ریزی غذا و تغذیه

 1 

9:00

96/10/28 پنج شنبه -  -  -
96/10/29 جمعه - -  - 
96/10/30 شنبه - - -
96/11/01 یکشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 4 9:00
96/11/02 دوشنبه زبان اختصاصی پیشرفته

4

9:00

96/11/03 سه شنبه - - -
96/11/04 چهارشنبه پاتوفیزیولوژی

1

9:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.