برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 96- 95 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه- روزانه و شهریه پرداز- ورودی 951 (ترم دوم)

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/03/20 شنبه اپیدمیولوژی تغذیه 2 11:00
96/03/21 یکشنبه -  -  -
96/03/22 دوشنبه روش تحقیق در علوم تغذیه 2 11:00
96/03/23 سه شنبه تغذیه تجربی 2 11:00
96/03/24 چهارشنبه تغذیه بالینی 2 11:00
96/03/25 پنج شنبه -  -  -
96/03/26 جمعه - -  - 
96/03/27 شنبه تغذیه پیشرفته 2 1و2 11:00 
96/03/28 یکشنبه تغذیه اساسی 2 2 11:00
96/03/29 دوشنبه رژیم درمانی 1 2 11:00
96/03/30 سه شنبه - - -
96/03/31 چهارشنبه بیولوژی مولکولی 2 11:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.