برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته تغذیه بالینی

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشجويان كارشناسي ارشد تغذیه بالینی   ورودی 961  (ترم اول)

 تاریخ

 روز   نام درس  شماره کلاس ساعت امتحان
 96/10/23 شنبه   آمارحیاتی پیشرفته 2  11:00
96/10/24 یکشنبه   پاتوفیزیولوژی بیماری های غدد درون ریز 2  9:00
96/10/25 دوشنبه  روش تحقیق در علوم تغذیه  2 11:00 
  96/10/26 سه شنبه  -  - -
96/10/27 چهارشنبه  فارماکولوژی  11:00
96/10/28 پنج شنبه - - -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه پاتوفیزیولوژِی بیماری های قلب و عروق 2 11:00
96/11/01 یکشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 9:00
96/11/02 دوشنبه پاتوفیزیولوژِی بیماری های کلیه 2 11:00
96/11/03 سه شنبه - - -
96/11/04 چهارشنبه پاتوفیزیولوژِی بیماری های گوارش 2 11:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.