Ph.Dبرنامه امتحانی رشته علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 95- 94 دانشجويان Ph.D علوم تغذیه  ورودی 942  (ترم اول)

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
95/03/22 شنبه - -  -
95/03/23 یکشنبه روش های آماری پیشرفته  2 11:00
95/03/24 دوشنبه - - -
95/03/25 سه شنبه روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه 2 11:00
95/03/26 چهارشنبه - - -
95/03/27 پنج شنبه -  -  -
95/03/28 جمعه - - -
95/03/29 شنبه تغذیه و بیماري 1 11:00 
95/03/30 یکشنبه - - -
95/03/31 دوشنبه

-

-
95/04/01 سه شنبه -
-  -  
95/04/02 چهارشنبه - - -

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.