Ph.Dبرنامه امتحانی رشته علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان Ph.D علوم تغذیه  (ترم اول)- روزانه و شهریه پرداز

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/10/23 شنبه روش های آماری پیشرفته 1 11:00
96/10/24 یکشنبه - - -
96/10/25 دوشنبه فیزیولوژی تغذیه پیشرفته 1 9:00
96/10/26 سه شنبه تغذیه و بیماري 2 11:00
96/10/27 چهارشنبه - - -
96/10/28 پنج شنبه -  -  -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه روش های آمار زیستی1 2 9:00 
96/11/01 یکشنبه روش های پیشرفته پژوهش در تغذیه 6 11:00
96/11/02 دوشنبه

-

-
96/11/03 سه شنبه تغذیه بالینی 2 11:00 
96/11/04 چهارشنبه اپیدمیولوژی تغذیه 2 9:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.