برنامه امتحانی Ph.D. رشته سیاستهای غذا و تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

(  سیاست های غذا و تغذیه    (ترم سوم و بالاتر- روزانه و شهریه پردازPh.D برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان  

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
96/10/23 شنبه - - -
96/10/24 یکشنبه برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای 1 11:00
96/10/25 دوشنبه - - -
96/10/26 سه شنبه - - -
96/10/27 چهارشنبه - - -
96/10/28 پنج شنبه -  -  -
96/10/29 جمعه - - -
96/10/30 شنبه - - -
96/10/01 یکشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی زیرهمکف 9:00
96/10/02 دوشنبه

-

-
96/10/03 سه شنبه -
- -
96/10/04 چهارشنبه - - -

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.