برنامه امتحانی Ph.D. رشته سیاستهای غذا و تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

(  سیاست های غذا و تغذیه    (ترم دوم- روزانه و شهریه پردازPh.D برنامه امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 دانشجويان  

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
97/03/27 یکشنبه برنامه ریزی و مدیریت راهبردی(استراتژیک) 4 11:00
97/03/28 دوشنبه - - -
97/03/29 سهشنبه تحلیل سیاست های غذا و تغذیه 4 11:00
97/03/30 چهار شنبه - - -
97/03/31 پنجشنبه - - -
97/04/01 جمعه -  -  -
97/04/02 شنبه تاریخ تفکر در تغذیه 4 11:00
97/04/03 یکشنبه - - -
97/04/04 دوشنبه اقتصاد کلان 4 11:00
97/04/05 سه شنبه

-

-
97/04/06 چهار شنبه جامعه شناسی غذا و تغذیه

4

11:00

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.