برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصيلي:  تغذیه ورزشی  ) ترم اول)  - روزانه و  شهریه‌پرداز

 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

-

اعلام خواهد شد

گروه آمار

1/5

1/5

2020001

تغذیه ورزشی مقدماتی

 اجباری

-

اعلام خواهد شد

گروه گوارش

 4

 4

 -

 2020016

فیزیولوژی ورزشی

اجباری

-

اعلام خواهد شد

گروه کلیه

1

-

1

2020006

دوپینگ و سوءمصرف داروها در ورزش

اجباری

-

اعلام خواهد شد

گروه فارماکولوژی

2

-

2

2020007

روش های تحقیق و آمار در حیطه ورزشی

اجباری

5

دوشنبه 13-10

دکتر فارسانی   

دکتر ایمانی

3

1

2

2020010

روشهای آزمایشگاهی در حیطه تغذیه ورزشی

کمبود یا جبرانی

5

سه شنبه 10-8

دکتر جعفریان

2

-

2

2020008

بیوشیمی ورزشی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.