برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی97-96 -علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم چهارم و بالاتر)- روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم چهارم و بالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

-

 

7040029

 

پایان نامه( ترم 4 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.