برنامه دروس نیمسال اول سال تحصیلی97-96 -علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم سوم و بالاتر)- روزانه و شهریه پرداز

برنامه دروس  نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه( ترم سوم و بالاتر) -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

 

کل

عملی

نظری

 

 

اجباری

 

2

 

چهار شنبه11-8

 

دکتر ایمانی

 

3

 

1

 

2

 

7040012

 

فناور و فرمولاسیون جیره های خاص

 

 

اجباری 

 

4

 

سه شنبه 15-13

 

 دکتر ایمانی

 

2

 

 -

 

2

 

7040013

 

کنترل کیفیت مواد غذایی

 

 

اجباری

 

2

 

چهارشنبه 13-11

 

دكترمحمدی فارسانی

 

2

 

-

 

2

 

7040048

 

غذا و تغذیه در شرایط بحران و عادی

 

 

اجباری

 

 

چهارشنبه 16-14

دکتر اردلان 

دکتر استاد تقی زاده

 

2

 

-

 

2

 

7040019

 

مدیریت بحران

 

 

اختیاری

 

4

 

سه شنبه 12-10

 

دكترمحمدی فارسانی

 

2

 

-

 

2

 

7040028

 

فیزیولوژی فعالیت جسمانی

 

 

اجباری

 

4

 

سه شنبه 10-8

 

دکتر محمدزاده

 

2

 

-

 

2

 

7040024

 

تغذیه پیشرفته

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.