برنامه دروس نیمسال دوم 95-94 رشته علوم بهداشتی در تغذیه ترم 3

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 95-94 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي
مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه (  ترم سوم  ) 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

4

چهارشنبه 11-10

دكتر شب بیدار

1

-

1

3230017

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

اجباری

4

چهارشنبه 10-8

دكتر جعفریان

2

-

2

3230016

سمینار

اجباری

-

-

دكتر میرزایی

1

-

1

3230018

کارآموزی

اجباری -

-

-
6 - - 3988122

پایان نامه (ترم 4 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.