برنامه دروس نیمسال اول 97-96 رشته علوم بهداشتی در تغذیه (ترم سوم و بالاتر)

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي
مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه ( ترم سوم  و بالاتر ) 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 15-13

 

دكتر شب بیدار

 

1

 

-

 

1

 

3230017

 

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

 

اجباری

 

2

 

سه شنبه 10-8

 

دكتر جعفریان

دکتر جلالی

 

2

 

-

 

2

 

3230016

 

سمینار

 

اجباری

 

-

 

-

 

دكتر میرزایی

 

1

 

-

 

1

 

3230018

 

کارآموزی

 

اجباری

 

-

 

-

 

-

 

6

 

6

 

-

 

3988122

 

پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.