برنامه دروس نیمسال دوم تحصیلی 95-94 علوم بهداشتی در تغذیه-پردیس

برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 95-94 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه (  ترم سوم  )- پردیس 

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

2

چهارشنبه 9-8

دكتر شب بیدار

1

-

1

3230017

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

اجباری

2

چهارشنبه 12-10

دكتر حسینی

2

-

2

3230016

سمینار

اجباری

-

-

دكتر میرزایی

1 -

1

3230018

کارآموزی

اختیاری 4 سه شنبه 12-10 دکتر جزایری 2 - 2 3988963

زبان اختصاصی پیشرفته

اجباری

-

-

-

6

-

-

3988122

پایان نامه (ترم 4 و بالاتر)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.