برنامه دروس  نيمسال دوم سال تحصيلی 97-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسي
مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصيلي: علوم بهداشتی در تغذيه ( ترم سوم و بالاتر ) -روزانه و شهریه پرداز

نوع درس

شماره کلاس

روز و ساعت کلاس

نام مدرس

واحد

شماره درس

نام درس

کل

عملی

نظری

اجباری

4

سهشنبه 12-10

دكتر شب بیدار

1

-

1

3230017

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

اجباری

هماهنگی با آموزش

هماهنگی با استاد

استاد راهنمای پژوهشی

2

 -

2

3230016

سمینار

اجباری

4

دوشنبه 12-10

دکتر میرزایی

1

1

0

3230018

کارآموزی

اجباری - - - 6 6 - 3988122  پایان نامه (ترم 5 و بالاتر)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.