برنامه دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
مقطع: Ph.D     رشته تحصيلي: علوم تغذيه  (ترم سوم و بالاتر)-  روزانه و شهریه پرداز

نام درس

شماره درس

واحد

نام مدرس

روز و ساعت کلاس

شماره كلاس

نوع درس

نظري

عملي

کل

برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای 3241010 3 1 4 دکتر پورآرام

یکشنبه 10-8

شنبه 10-8

چهارشنبه 10-8

6 اجباری
سمینار 3241008 1 - 1 استاد راهنمای پژوهشی  هماهنگی با استاد هماهنگی با آموزش اجباری
سیستم های اطلاع رسانی 3241007 0/5 0/5 1 دکتر درستی مطلق سه شنبه 11-10 مرکز کامپیوتر  
دروس اختصاصی اختیاری (کهاد)*  
آزمون جامع  (دانشجویان ترم 4 و بالاتر) 3241043 - - - - - - اجباری

پایان نامه (دانشجویان ترم 6 و بالاتر)

3989264 - - - - - - اجباری

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.