دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی                                                 

دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي‌،درماني تهران

معاونت محترم اداری و مالی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

با سلام و احترام

 به اطلاع می رساند با توجه به اینکه100درصد از کارهای مربوطه پایان نامه خانم/آقای                              دانشجوی كارشناسي ارشد/ دکتری تخصصی                                  تحت عنوان:

 

انجام شده است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به پرداخت هزینه های آن اقدام لازم به عمل آید.

لازم به ذكر است تا کنون                   مبلغ قرارداد بابت هزینه های پایان نامه فوق به استاد راهنما پرداخت شده است.

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                                         معاون آموزشی دانشکده

 

شماره حساب استاد راهنما :                                                                         

بانک ملت: شعبه:........

شماره تماس استاد راهنما :

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.