1- فرم درخواست دفاع (لینک دانلود)

2- فرم ثبت عنوان پایان نامه (لینک دانلود)

3- فرم درخواست افزایش ترم تحصیلی (لینک دانلود)

4- فرم پیشنهاد استاد راهنمای پژوهشی (لینک دانلود)

5- فرم معرفی برای آزمون جامع (لینک دانلود)

6- فرم نوآوری (لینک دانلود)

7- فرم تسویه حساب (لینک دانلود)

8- فرم سنجش رضايتمندي دانشجويان از فرايند انجام پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران(لینک دانلود)

9-فرم تعهد پرداخت شهریه تحصیلی( لینک دانلود )

10-فرم مراحل بررسي و تاييد پروپوزال (لینک دانلود )

11-فرم تعهد عدم دريافت كمك هزينه تحصیلی( لینک دانلود )

12-چک لیست تایید داوران برای جلسات دفاع از پایان نامه ها (لینک دانلود)

13- تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان‌نامه(لینک دانلود)

14-صورتجلسه دفاع دکتری تخصصی(لینک دانلود)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.