1- فرم درخواست دفاع (لینک دانلود)

2- فرم تسویه حساب (لینک دانلود)

3- فرم درخواست افزایش ترم تحصیلی (لینک دانلود)

4- فرم ثبت عنوان پایان نامه (لینک دانلود)

5- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه (لینک دانلود)

6- فرم سنجش رضايتمندي دانشجويان از فرايند انجام پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران(لینک دانلود)

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.