1- فرم درخواست دفاع (لینک دانلود)

2- فرم تسویه حساب (لینک دانلود)

3- فرم درخواست افزایش ترم تحصیلی (لینک دانلود)

4- فرم ثبت عنوان پایان نامه (لینک دانلود)

5- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه (لینک دانلود)

6- فرم سنجش رضايتمندي دانشجويان از فرايند انجام پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران(لینک دانلود)

7-چک لیست انتخاب داوران برای جلسات پایان نامه ها ( لینک دانلود)

8- تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان‌نامه (لینک دانلود)

9-صورتجلسه دفاع ارشد(لینک دانلود)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.