معرفی کارکنان

 

 

سرکار خانم پریوش محمد نژاد

کارشناس آموزش

داخلی 149

 

 
سرکار خانم ندا ادهم  

کارشناس آموزش 

داخلی 147

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.