تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-95

نیمسال دوم (17 هفته)

زمان ثبت نام و انتخاب واحد: از شنبه 94/11/03 لغایت چهارشنبه 94/11/07
شروع کلاس ها: از شنبه 94/11/10
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری: از شنبه 94/11/24 لغایت چهارشنبه 94/11/28
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از یکشنبه 95/02/12 لغایت سه شنبه 95/02/14
پایان کلاس ها: چهارشنبه 95/03/19
زمان برگزاری امتحانات: از شنبه 95/03/22 لغایت چهارشنبه 95/04/02
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات: از دوشنبه 95/03/24 لغایت پنج شنبه 95/04/24

*مهم*
عدم انتخاب در بازه زمانی ذکر شده، به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.