هدف مطالعاتی که در زمینه بافت های سلولی- مولکولی  صورت می گیرند، درک بهترعلت بیماریها ومکانیزم آنهاست.انها همچنین به ارزیابی اثرات  مثبت روش های  پیشگیرانه همانند معالجات واقدامات درمانی که نهایتا منجر به دستیابی  به استراتژی های عقلانی ومنطقی برای پیشگیری  وکنترل بیماری هاست کمک بسیاری می کنند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.