تغذیه بالینی رشته ای است که به مطالعه رابطه  بین غذا وسلامت بدن می پردازد.در واقع، این رشته، علمی است که مربوط به مواد غذایی است واینکه این مواد چگونه هضم  وجذب شده، انتقال یافته، سپس تغییرشکل یافته وذخیره شده ودر نهایت توسط بدن دفع می گردند. درکنار مطالعات مربوط به کارکردهای غذا در بدن، متخصصان تغذیه بسیار علاقه مندند تا بدانند که چگونه محیط بر کیفیت وسلامت غذاها تاثیر می گذارد و این فاکتورها چه تاثیری بر سلامت و همچنین بیماری ها دارند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.