از طریق سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه به بعضی از معتبرترین و با ارزش ترین بانکهای اطلاعاتی، متن کامل مقالات بعضی از مجلات در حوزه پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی ...،کتابهایOnline ، بانکهای اطلاعاتی داخل کشور و 58 عنوان مجلات علمی از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان دسترسی هست. این دسترسی از داخل و خارج از دانشگاه ( Vcampus ) فقط برای استفاده اعضا هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان پذیر است.

ایجاد لینک : http://diglib.tums.ac.ir

تعداد 202 عنوان کتاب در قالب pdf که بر روی دیسک فشرده رایت شده و همچنین تعدادی دیسک فشرده ضمیمه کتابها ،در کتابخانه نگهداری و امانت داده می شود.

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی از سال 2015 اقدام به انتشار مجله Journal of Nutritional Sciences and Dietetics (JNSD) با رتبه علمی – پژوهشی نموده که به زبان انگلیسی می باشد.

ایجاد لینک : http://JNSD.tums.ac.ir

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.