میز امانت و مخزن

علت اصلی تمامی فعالیتهای کتابخانه در نهایت ارائه خدمات به مراجعین می باشد که میز امانت نمایانگر کمیت و کیفیت خدمات رسانی کتابخانه و رضایتمندی ارباب رجوع می باشد. مخزن به صورت نظام باز می باشد و مراجعین به تمامی منابع بطور مستقیم دسترسی دارند.

مجموعه کتابخانه شامل کتاب فارسی، کتاب لاتین ، کتاب الکترونیک ( درقالب فایل pdf  رایت شده برروی دیسک فشرده ) و پایان نامه می باشد.

از دیگر وظایف میز امانت، دادن تسویه حساب به فارغ التحصیلان دانشکده است.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.