تاریخچه

در پائیز سال 1393 فضایی به مساحت 40 متر مربع در طبقه همکف به منظور راه اندازی کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در نظر گرفته شد. پس از تعمیرات و آماده سازی فضای مورد نظر جهت کاربری کتابخانه و تهیه لوازم و تجهیزات اصلی، در تاریخ 6 بهمن 1393 کتابخانه راه اندازی گردید. تهیه منابع (مجموعه سازی) عمدتا از طریق شرکت و خرید از نمایشگاههای بین المللی کتاب، گاهی خرید از کتاب فروشی ها و هدایا صورت می گیرد. با دریافت نام کاربری و کلمه عبور از کتابخانه مرکزی دانشگاه در تاریخ 27 مرداد 1394، ورود اطلاعات منابع کتابخانه در نرم افزار تحت وب کتابخانه های تابعه دانشگاه به نام " آذرسا " آغاز گردید. در حال حاضر کتابخانه مجهز به دو دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه چاپگر است و زیر نظر معاون آموزشی دانشکده اداره می شود.

شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه (شابکا)  IR-200880199 .

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.