مجله دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده از سال 2015 اقدام به انتشار مجله Journal of Nutritional Sciences and Dietetics به زبان انگیسی  با رتبه علمی- پژوهشی نموده است.   http://jnsd.tums.ac.ir

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.