جستجوی منابع کتابخانه     http://centlib.tums.ac.ir

"آذرسا" نرم افزار تحت وب کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از طریق سامانه http://centlib.tums.ac.ir  ( سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی

تهران ) اطلاعات کتابشناسی منابع موجود در تمامی کتابخانه های تابعه دانشگاه منجمله کتابخانه دانشکده تغذیه در دسترس است.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.