• در حال حاضر به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با ارائه کارت شناسایی یا کارت دانشجویی تا 5 عنوان کتاب برای مدت 15روز امانت داده می شود.

* چنانچه کتاب مراجعه زیادی نداشته باشد ، می توانید به صورت حضوری یا غیر حضوری کتاب را به مدت دو هفته دیگر تمدید کنید.

* جهت تمدید غیرحضوری می توانید با شماره  88990285 داخلی 113 تماس حاصل فرمائید.

* مدت امانت کتابهای پرمراجعه بنا به تشخیص کتابدار می باشد.

     * تمامی افراد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند با ارائه " فرم امانت بین کتابخانه     ای " از کتابخانه دانشکده تغذیه کتاب امانت بگیرند. سایر مراجعین فقط می توانند با ارائه کارت شناسایی و با حضور در محل کتابخانه، منابع مورد نظرشان را مطالعه کنند.( به هیچوجه منابع امانت داده نمی شود.)

  • پایان نامه ها امانت داده نمی شود.

* تهیه عکس و فتوکپی از پایان نامه فقط برای افراد دانشکده تغذیه مجاز می باشد.

  • امانت بین کتابخانه ای

چنانچه اعضا هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده تغذیه نیاز به منابع سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران داشته باشند ، می توانند از کتابخانه دانشکده "فرم امانت بین کتابخانه ای " دریافت نموده و با مراجعه به کتابخانه مورد نظر، کتاب را امانت بگیرند.

  • تسویه حساب

 دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلی و یا در صورت انصراف، مرخصی و انتقال، موظف هستند با مراجعه به کتابخانه، تسویه حساب کنند. دانشجویان ورودی سال 1392 و قبل از آن موظف هستند قبل از تسویه حساب با کتابخانه دانشکده تغذیه، با مراجعه به کتابخانه دانشکده بهداشت (خ پورسینا- ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت) گواهی تسویه حساب با کتابخانه دانشکده فوق را دریافت نموده و به کتابخانه دانشکده تغذیه تحویل نمایند.

 

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.