.لینکهای مفید

 

                                                                                        

http://research.ac.ir                                                 http://rsf.research.ac.ir                                           

                                                                       

 

 

    کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران http://diglib.tums.ac.ir

سامانه نوپا http://research.ac.ir

سامانه منبع یاب http://rsf.research.ac.ir

کارگاه‌ های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران http://workshop.tums.ac.ir

مجله دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی   http://jnsd.tums.ac.ir

کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران http://lib.iums.ac.ir

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    http://dlib.sbmu.ac.ir

" استانداردهای تغذیه" در سایت وزارت بهداشت   http://hetas.health.gov.ir

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی http://nasrme.ac.ir/books

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)http://books.research.ac.ir

کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا https://www.nlm.nih.gov

آمازون     www.amazon.com

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهرانhttps://library.ut.ac.ir 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.