آدرس: ایران- تهران – بلوار کشاورز- خ نادری- خ حجت دوست – پلاک 44 ایجاد لینک : نقشه تهران

کد پستی : 1416643931

تلفن : 889900285-021-0098 داخلی 113

فکس :88984861-021-0098

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.