دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

تازه های کتابخانه بهمن 1397

 

ردیف

عنوان

نویسنده

ناشر

تاریخ نشر

1

Dietary fiber in health and disease

Mark L. Dreher

Springer

2018

2

روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

محمدرضا اشراقیان- عباس رحیمی فروشانی

رویان پژوه

1393

 

فهرست کتاب های خریداری شده از چهاردهمین نمایشگاه Ebook

 

لینک دانلود

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

کتابخانه

فهرست کتابهای الکترونیک (Ebook) خریداری شده از چهاردهمین نمایشگاه (3-18 اردیبهشت 1398 دانشگاه شریف- ساختمان شهید رضایی)

 

No.

code

Title

Author

ISBN

Publisher

Date

Format

1

913-721

Evidence-Based Public Health, 3rd Edition

Ross C. Brownson Elizabeth A. Baker Anjali D. Deshpande

9780190620936

Oxford University Press

2018

PDF

2

937-567

Network Meta-Analysis for Decision-Making

A. E. Ades Nicky J. Welton Jeroen P. Jansen Alexander J. Sutton

9781118951729

Wiley

2018

PDF

3

958-308

Health Policy Analysis - An Interdisciplinary Approach, 3rd Edition

Curtis P. McLaughlin MJ Craig D. McLaughlin

9781284120240

Jones & Bartlett Learning

2018

PDF

4

937-587

Nutrition and Metabolism in Sports, Exercise and Health, 2nd Edition

Jie Kang

9781138687578

Routledge

2018

PDF

5

939-348

Best Practice Protocols for Physique Assessment in Sport

Patria A. Hume Deborah A. Kerr Timothy R. Ackland

9789811054174

Springer

2018

PDF

 

 

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

کتابخانه

فهرست کتابهای فارسی خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(4- 14اردیبهشت 1398 - مصلی)

 

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم/ویرایشگر

ناشر

سال نشر

1

اپیدمیولوژی تغذیه

سوانا دانغیان

 

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

1395

2

کاربرد spss  در تحقیقات علوم پزشکی

محمد فشارکی

 

انتشارات حیدری

1394

3

روش های پیشرفته آماری و کاربردهای ان

ابوالفضل قودجانی

 

نشر جامعه نگر

1394

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم/ویرایشگر

ناشر

سال نشر

4

ضروریات انجام مصاحبه در تحقیقات کیفی

 

مهوش صلصالی

بشری

1391

5

چگونه مقاله علمی بنویسیم

شیرین حجازی

 

نشر حیدری

1395

6

راهنمای روش تحقیق کیفی

اووه فلیک

ستار محمدی تلوار

جامعه شناسان

1397

7

جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

محمد غیبی حیات

 

نشر جامعه نگر

1395

8

اقتصاد برای مدیران نظام سلامت

رابرت اچ. لی

عزیز رضاپور

انتشارات آردن

1393

9

روش های آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی. راهنمای محاسبه و تقسیر آزمون های رایج آماری در نرم افزار spss

 

محسن صفاری

انتشارات آثار سبحان

1394

10

مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای

انسلم استراوس

ابراهیم افشار

نشر نی

1390

11

اصول تغذیه توریسم خوراکی ها( ج.1)

حسین ستاورز

 

آراه

1394

12

اصول تغذیه توریسم- نوشیدنی ها (ج.2)

حسین ستاورز

 

آراه

1394

13

دانستنی های مواد غذایی

شهرام رفیعی فر

 

مهرراوش

1395

14

اصول تحقیق کیفی شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری

جولیت کوربین

ناهید دهقان نیری

اندیشه رفیع

1396

 

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

کتابخانه

 

فهرست کتابهای لاتین خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

(4-14 اردیبهشت 1398  مصلی)

No.

Ti.

Au.

Date

Pub.

1

Sustainable diets: Linking nutrition and food systems

Barbara Burlingame,Sandro Dernini

2019

CAB

2

Nutrition and diabetes:pathophysiology and management

emmanuel c. opara

2019

CRC

3

Nutrition assessment:clinical and research applications

munoz

                                                 

2018

Jones &Bartlett

4

Analysis in nutrition research principles of statistical methodology and interpretation of the results

pounis

2019

Academic press

5

Williams’ essentials of nutrition and diet therapy

schlenker

2018

Elsevier

6

Encyclopedia of food security and sustainability

ferranti

2019

Elsevier

7

Advanced medical nutrition therapy

kane

2019

Jones &Bartlett

8

Advanced nutrition and dietetics in nutrition support

hickson

2018

Wiley

9

Advanced nutrition and human metabolism

gropper

2018

Cengage

10

An athletic trainers guide to sports nutrition

amato

2018

SLACK

11

Gordis Epidemiology,6ed

Celentano & Szklo

2019

Elsevier

12

ACSM's Nutrition for Exercise Science

ACSM               

2018

Wolters Kluwer

13

Nutrition in crisis:flawed studies,misleading advice and the real science of human metabolism

R.D. Feinman

2019

Chelsea Green

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.