تازه های کتابخانه

(فهرست کتابهای لاتین خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (12-22 اردیبهشت 1397 - مصلی
(سری اول)

 

 

 NO.

Title Author Date Publisher Ed. 

1

The EU foreign policy analysis

C.Nitoiu

2015

Palgrave

 

2

The public policy process

M.Hill

2017

Taylor & Francis

7th.

3

An introduction to the policy process (Theories,concepts and models of public policy making)

T.A. Birkland

2016

Taylor & Francis

4th.

4 Intelligent health policy(Theory,concept and practice) P.Virtanen 2018 Springer  
5 Manual of diabetes care R.Chawla 2014 JAYPEE  
6 The student’s companion to social policy P.Alcock 2016 Wiley 5th.
7 Promoting health(A practical guide) A. Scriven 2017 Elsevier 7th.
8 Nutrition for health,fitness & sport M.H.Williams 2017 McGraw Hill 11th.
9 SPSS survival manual J.Pallant 2016 McGraw Hill 6th.
10 Theory and practice in policy analysis M. Granger Morgan 2017 Cambridge university press  

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.