تازه های کتابخانه

 

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

تازه های کتابخانه

اسفند 1395

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

مترجم

ویرایش

سال انتشار

1

کاملترین مرجع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

پاگانا

مهرداد صلاحی

دوازدهم

2015

2

معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال(باربارا بیتز)

لین اس. بیکلی

محمد مهدی غیرتیان

یازدهم

2013

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.