چارت درسی رشته علوم تغذیه مقطع دکتری:

برای دانلود برنامه دروس لطفا اینجا کلیک کنید. (دانلود فایل)

برای دانلود سرفصل های درسی لطفا اینجا کلیک کنید. (دانلود فایل)

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.