معرفی کارکنان

 

سرکار خانم آزاده کردستانی    

کارشناس هسته توسعه آموزش 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.