لیست کتابهای انگلیسی خریداری شده ازسی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

No. Title Author Publisher Date Ed.
1 Dietetic and nutrition case studies J.Lawrence Wiley Blackwell 2016  
2 Beverage impacts on health and nutrition T.Wilson Humana Press 2016 2th
3 Grapes and health J.M.Pezzuto Springer 2016  
4 Clinical sports nutrition L.Burke McGraw Hill 2015 5th
5

Genomics,proteomics and metabolomics in

nutraceuticals and functional foods
D.Bagchi Wiley Blackwell 2015 2th
6 Williams’ basic nutrition and diet therapy S.Nix Elsevier 2017 15th

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.