کسب بیشترین پیشرفت در طرح صیانت از حقوق شهروندی توسط دانشکده علوم تغذیه

در ارزیابی 9 دانشکده تابعه دانشگاه از لحاظ رعایت شاخصهای حقوق شهروندی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی بیشترین پیشرفت را کسب کرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، ارزیابی 9 دانشکده تابعه در سال 1395 از لحاظ رعایت شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی و مقایسه این شاخص در دوسال متوالی 1394 و 1395 نشان داد که دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در میان دانشکده های

دانشگاه بیشترین میزان پیشرفت را داشته است.

 

خبر: سحر زاهدی

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.