سال تحصیلی 97-96(PhD) اعلام اسامی آزمون پذيرش دانشجو (مصاحبه) در مقطع دكتري تخصصي

اعلام اسامی آزمون پذيرش دانشجو (مصاحبه) در مقطع دكتري تخصصي (PhD) سال تحصيلي 97-96

شنبه 17 تیرماه 1396 نوبت صبح

ردیف نام  نام خانوادگی نام پدر
1 رضا گودرزي  
2 مریم اژدري  
3 پیشوا ارژنگ  
4 زهره اسفنديار  
5 سعید اسفندياري  
6 علی اقانوري  
7 شهاب الدین اكبريان  
8 اسماعیل اميرخاني  
9 راضیه اناري  
10 امیر  باقري  
11 مریم بحرينيان  
12 مرجان  بداخانيان  
13 میثم براتي  
14 رضا براتي  بلداجي  
15 بهاره برخي  داريان  
16 لیلاسادات بهرامي  
17 سارا بيگ  رضايي  
18 نازنین تحويلداري  شلماني  
19 سوگند توكلي  
20 فرشاد تيموري  صفا  
21 جابر جعفرزاده  
22 سحر جعفري  كارگر  
23 سیدمصطفی جلالي  
24 مهسا حاتمي  
25 مهشید  حاتمي  
26 فاطمه حاجي  زاده  شرف  اباد  
27 غزاله حاجي  لوئيان  
28 شیرین حسيني  
29 مصطفی حمامي  دلوئي  
30 راضیه خالوئي  فرد  
31 سجاد  خليلي  مقدم  
32 مسعود خورشيدي  
33 ربابه دانش  نيا  
34 سهیلا دوانقي  
35 سلیمه ديانت  

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.