برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و ایستگاه صلواتی

 

نمایشگاه دفاع مقدس و ایستگاه صلواتی ماه محرم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 مهرماه

از ساعت 11 صبح در محوطه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی جهت بازدید دایر می باشد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.