اطلاعیه برگزاری همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی

 

اطلاعیه

برگزاری همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی

در این همایش آخرین دستاورد ها و دیدگاههای تخصصی دانشمندان کشور، پیرامون موضوع محوری عسل با تاکید بر ویژگی های زیست مولکولی آن، ارائه می شود.

مهلت ارسال چکیده مقاله: 1396/9/4

لینک سایت https://hbms.ut.ac.ir

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.