جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه دانشجویان

 

دانشجویان توانمندی که نوآوری های مرتبط با معاونت دانشجویی(خوابگاهها،

امورتغذیه، امورهنری وفوق برنامه، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان،

مرکزبهداشت و درمان دانشجویان، کتابخانه های خوابگاهی، اداره رفاه و

تعاون، روابط عمومی و......) دارند جهت ثبت طرح های نوآورانه خود در  

سامانهhttp://innosem.tums.ac.ir حداکثر تا تاریخ 13/08/1396

اقدام نمایند و یا به خانم صادقی (تلفن 64432520) رابط نوآوری معاونت دانشجویی

مراجعه نمایند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.