INFS ،دعوت از معاونین، مدیران گروه، اساتید، و دانشجویان دکتری برای حضور در جلسه بنیاد ملی ایران

از کلیه معاونین ،مدیران گروه ، اساتید و دانشجویان دکتری دعوت بعمل می آید تا در نشست روز دوشنبه مورخ 1396/12/7 از ساعت 10 الی 12 صبح با حضور جناب آقای دکتر  نصراله ضرغام ، رییس محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( بنیاد

ملی علم ایران ، INSF) در محل آمفی تئاتر این دانشکده برگزار می شودحضور بهم رسانند.

همچنین در این جلسه روسای دانشکده های بهداشت کشور و معاونین پژوهشی آنها حضور خواهند داشت.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.