اندازه گیری ترکیب بدن و مشاور تغذیه به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت اندازه گیری ترکیب بدن توسط دستگاه و مشاور تغذیه به صورت رایگان در تاریخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 13 در آزمایشگاه مرکزی دانشکده تغذیه انجام می شود.

از کلیه همکاران، دانشجویان جهت انجام این خدمات به ساختمان دانشکده بهداشت آزمایشگاه مرکزی تغذیه مراجعه می فرمایند.

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.