اعلام برگزاري جلسه سخنراني ماهانه معاونت پژوهشي دانشكده

بدینوسیله به استحضار می رساند سخنرانی ماهانه معاونت پژوهشی با عنوان "کاربرد پژوهش های سلولی و ملکولی در علم تغذیه" روز سه شنبه سوم تیر ماه از ساعت 11 الی 12 به سخنران جلسه  دکتر احمد ساعدی صومعه علیااز طریق skyroom

 و لینک زیر برگزار خواهد شد. 

https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/assessing-the-nutritional-status

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.