برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 96- 95 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم بهداشتی درتغذیه-روزانه و شهریه پرداز- ورودی 951 (ترم اول) 

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
95/10/18 شنبه روش های آمار زیستی 1 سالن زیر همکف 11:00
95/10/19 یکشنبه -  -  -
95/10/20 دوشنبه زبان اختصاصی پیشرفته سالن زیر همکف 11:00
95/10/21 سه شنبه -  - -
95/10/22 چهارشنبه اپیدمیولوژی تغذیه سالن زیر همکف 11:00
95/10/23 پنج شنبه -  -  -
95/10/24 جمعه - - -
95/10/25 شنبه تغذیه پیشرفته (روزانه/ شهریه پرداز) سالن زیر همکف/1 11:00
95/10/26 یکشنبه -  -   -
95/10/27 دوشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 09:00
95/10/28 سه شنبه - - -
95/10/29 چهارشنبه کاربرد رایانه در بررسی های بهداشتی سالن زیر همکف 11:00

 

 

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.