برنامه امتحانی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 96- 95 دانشجويان كارشناسي ارشد علوم تغذیه- روزانه و شهریه پرداز- ورودی 951 (ترم اول)

تاريخ روز    نام درس شماره کلاس ساعت امتحان
95/10/18 شنبه روش های آمار زیستی سالن کنفرانس زیر همکف 9:00
95/10/19 یکشنبه -  -  -
95/10/20 دوشنبه تغذیه پیشرفته 1 سالن کنفرانس زیر همکف 9:00
95/10/21 سه شنبه - - -
95/10/22 چهارشنبه فیزیولوژی تغذیه پیشرفته/ تغذیه اساسی1/تغذیه اساسی2 سالن کنفرانس زیر همکف 9:00
95/10/23 پنج شنبه -  -  -
95/10/24 جمعه - -  - 
95/10/25 شنبه پاتوفیزیولوژی/اصول تنظیم برنامه غذایی سالن کنفرانس زیر همکف 9:00 
95/10/26 یکشنبه - - -
95/10/27 دوشنبه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی سالن کنفرانس زیر همکف 9:00
95/10/28 سه شنبه رژیم درمانی 1 1 9:00
95/10/29 چهارشنبه برنامه ریزی غذا و تغذیه سالن زیر همکف 9:00

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.