برگزاری کارگاه مفاهیم و روش های آمایش

گالری عکس

کارگاه مفاهیم و روش های آمایش در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با همکاری بنیاد توسعه فردا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی این کارگاه در دو روز متوالی چهارشنبه و پنج شنبه اول و دوم دیماه 1395 در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی برگزار شد.

شرکت کنندگان این کارگاه دکتر فریدون سیاسی رییس دانشکده، دکتر کوروش جعفریان، دکتر فریبا کوهدانی، دکتر گیتی ستوده، دکتر حسین ایمانی ، دکتر حامد پورآرام، دکتر شب بیدار، دکتر محمدحسن جوانبخت، خانم دکتر امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و چند تن از

دانشجویان دکترای تخصصی رشته سیاست های غذا و تغذیه بودند.

 اهم اهداف این کارگاه عبارت است از: معرفی مفاهیم اصلی آمایش و تجارب ملی در این حوزه، .تبیین اهمیت آینده نگری در ایجاد پایداری در توسعه و پیشرفت و موفقیت برنامه آمایش، دست ورزی به کارگیری مفاهیم آمایش و آینده نگری(به ویژه سناریو نویسی)،.شبیه سازی طراحی، پیاده

سازی و ارزیابی یک فرایند آمایش در حوزه تغذیه.

روز نخست مفاهیم پایه آمایش و تجارب ملی( دکتر امیر ناظمی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیات علمی کشور و مجری آمایش استان همدان و استان مرکزی)، آینده نگری و پایداری برنامه ریزی( مازیار عطاری، مدیرعامل بنیاد توسعه فردا و عضو گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد

کلان فرهنگستان علوم پزشکی ایران) ،شبیه سازی فرایند تدوین آمایش در حوزه تغذیه-مرحله اول و روز دوم شبیه سازی فرایند تدوین آمایش در حوزه تغذیه – مرحله دوم توسط دکتر مازیار عطاری، دکتر امید ناظمی، آقای احمد برومند و امیرحسین عطارزاده تدریس شد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.